Vital 1.5.5 randomly crashes when loading a preset

I am using Fl studio v21.1 [Build 3713]
It sometimes crashes when loading a preset and sometimes just does not crash